İmplant

Günümüzde İmplant

İmplant, kaybedilen bir veya birden fazla dişin yerine konması amacıyla, genellikle titanyum veya titanyum bileşiklerinden hazırlanan yapay diş kökleridir. İmplantlar daha önceden kaybedilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklara ya da hemen çekim sonrası diş yuvasına yerleştirilmektedir. İmplant tedavisinin amacı, üzerine kullanılabilir dişler yapmaktır.

İmplant uygulamaları kişinin hayatına pek çok konforunu aynı anda taşımaktadır. Tek diş eksikliğinde o bölgede diğer dişlere herhangi bir işlem uygulanmadan eksiklik tamamlanmaktadır.

Birden fazla diş eksikliğinde ya da tüm dişler yoksa implant öncelikle fonksiyon açısından çok önemlidir. Bu tip durumlarda eksik diş bölgelerinde kemik kayıpları söz konusudur. İmplant öncesi kemiği desteklemek için greft denilen kemik tozu uygulamaları ile implant yerleştirme hemen her bölgede mümkündür. Üst çenede sinüslerin sarkık olduğu ve dikey yönde çene kemiği yüksekliğinin azaldığı durumlarda sinüs boşluğunun bir bölümüne kemikleşen malzeme yerleştirilmesi (sinüs lifting) veya çene kemikleri ağız tarafından yukarı kaldırılarak yükseltilerek hacim yaratılmakta ve impant uygulaması olanaklı hale getirilmektedir. İmplant uygulamalarında gelinen son nokta da cerrahi işlem sırasında o bölgede PRP veya PRF denen kişinin kendi kanından elde edilen kan dokusu ile yara iyileşmesini en üst seviyeye taşınmıştır.

Diş çekimi ve İmplant

Günümüzde diş çekimlerinden sonra implant uygulanması için her vakada beklenilmesi gerekmemektedir. Çekilen dişlerdeki enfeksiyon-hasar durumuna göre öncelikle yumuşak doku iyileşmesi beklenerek yara yerleri kapandıktan sonra implant uygulaması tercih edilir (erken implantasyon). Diğer bir yöntem diş çekilir çekilmez çekim boşluğunun lazer ile dezenfekte edilmesi ve implant uygulanmasıdır (hemen implantasyon). Çekim sonrası hasarın büyük olduğu bazı vakalar da ise kemik boşluklarının tekrar kemikle dolması beklenildikten sonra implant uygulamasına geçilir (geciktirilmiş implantasyon).

Lazer ile İmplant 

Lazer kullanarak kemikte implant yuvası hazırlanması mümkün olmakla birlikte, normal uygulamaya göre çok daha fazla zaman alması ve henüz standart yuva hazırlama düzeneklerinin geliştirilmemiş olması sebepleri yüzünden, uygulanmamaktadır. Ancak, implant uygulaması öncesinde bölgenin dezenfekte edilmesi amacı ile lazer kullanılmakta, böylelikle enfeksiyon bulunan dişli alanlarda dahi çekim sonrası “hemen implant” risksiz hale gelmektedir.

İmplant sonrası bekleme süresi

  • Günümüzde implant yerleştirildikten sonra kemiğe kaynaşmayı beklediğimiz iyileşme süresi açısından şu şekilde olmaktadır,
  • İmmediat yani anında yükleme: İmplant üzerine geçici kuron veya köprü ile hemen fonksiyona sokulur ve yumuşak doku iyileşmesinin erken dönemde gerçekleşmesi hedeflenir ve 6. haftada ölçü alarak asıl protezi yapılır; hemen yükleme uygulamasının yapılabilmesi için implantın seçimi çok önemlidir.
  • Erken yükleme: implant yerleştirildikten göre 4 veya 6 hafta beklenip daha sonra ölçü alınarak protez yapılır, bu süreçte hastaya geçici dişler kullanarak dişsiz kalmaması sağlanır.
  • Geç yükleme: 3-6 aylık iyileşme süreleri beklenir ve sonrasında implant yerleştirilir.

Tedavi planlaması

Hastanın öncelikle genel sağlık yönünden değerlendirilir. Özellikle implantoloji açısından dikkat edilmesi gereken sistemik ve lokal konraendikasyonlar: kemik metabolizması ile ilgili olan hastalıklar, diabetes mellitus, alkolizm, sigara içme alışkanlığı, bruksizm, psişik bozukluklar, kötü alışkanlıklar, çiğneme alışkanlıkları, durumu değerlendirilir.

Ağız içindeki dişlerin durumu, kas ve dudak yapısı, kapanış ve diş ilişkileri değerlendirilir.

Radyolojik olarak değerlendirme önemlidir. İmplantolojide ensık kullanılan radyografi tipi Ortopantomogramdır. Ortopantomogram (panoramik radyografi) cihaz ayarlarına göre değişik büyütmeler de iki boyutlu görüntüleme verir.

Bilgisayarlı tomografi görüntüleri üç-boyutlu olmaları ve kemik yoğunluğu hakkında da bilgi vermeleri bakımından en yeterli radyolojik tetkik metoddur. Ancak maliyeti ve zaman alması bakımından kemik hacminin kısıtlı olduğu vakalar dışında rutin olarak kullanılmaz. Kaybedilmiş dişin yerine implant ile yeni diş yapılması çevre dişlerin ve tüm çiğneme sisteminin sağlığı ve fonksiyonu için önemlidir. Doğal diş formunda, estetik ve çiğneme fonksiyonunu yerine getiren bir diş elde edilirken, çevredeki dişlerin kayıp diş boşluğuna kayması ve diğer dişlerdeki şekil bozuklukları da engellenmiş olmaktadır. Ayrıca diş çekimi sonrası oluşan boşlukta zamanla meydana gelen kemik kaybı implant yapılarak engellenmiş olur.

İmplant pahalı bir tedavi midir?

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve bu gelişen teknolojiyle birlikte implant üretiminin de ilerlemesi, bu uygulamanın maliyetini yüksek kılmaktadır. İmplantta kullanılan titanyum % 99,9 saflıkla elde edilen çok ileri bir endüstri ürünüdür. Bu yüzden fiyatları yüksektir. İmplant tedavisinin ücretinin yüksek ya da düşük olması uygulanan implant markasına, işlem sırasında kullanılan yardımcı cerrahi malzemelere bağlıdır. Ancak ağız ve diş sağlığının önemini bilen hastalar, kendi doğal dişleri gibi kullanabilecekleri implantı tercih etmektedirler. Ağız içine yerleştirilen ve gerçek dişiniz olacak implantın seçimi önemlidir.

Diğer Başlıklar